Slaapkamer Sessies episode #8 – Die regte geluide

Week-8---Credit--Louise-Pieterse

Die regte geluide

Hierdie is ‘n liedjie oor kommunikasie.  Dit voel asof ons gedurig vooruitgang beleef met kommunikasie tegnologie en asof dit die wêreld nader aanmekaar bring.  Nietemin bly kommunikasie in die meeste gevalle verbind aan klanke, geluide en gesigsuitdrukkings.  Aangesien hierdie musiek is werk ek met die idee van geluide en hoe maklik dit is om betekenis te verloor en te vind in blote geluide. Veral in die derde vers van die liedjie.

Photo Credit: Louise Pieterse

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *